Wednesday, 9 May 2012

Sumbangan Sulaiman the Great pada Pemerintahan Turki Uthmaniah yang Masih Ada Sehingga Kini

Tokoh


Suleiman I (November 1494 - 5/6/7 September 1566) adalah sultan Turki Uthmaniyyah ke-10, yang berkuasa dari tahun 1520 hingga 1566. Ia dikenali sebagai Suleiman yang Luar Biasa di Barat, dan pemberi undang-undang di Timur kerana pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Uthmaniyah. Ia merupakan tokoh penting pada Eropah pada abad ke-16. Suleiman memimpin tentera Uthmaniyah menaklukan Belgrade, Rhodes, dan sebahagian besar Hungary sebelum berhasil dipukul mundur dalam Pengepungan Vienna tahun 1529. Ia menganeksasi sebahagian besar Timur Tengah dan Afrika Utara (hingga sejauh Algeria di barat). Di bawah kekuasaannya, armada Utsmaniyah menguasai laut Tengah, Merah, dan teluk Parsi.
Dalam usahanya untuk mengukuhkan Uthmaniyah, Suleiman melancarkan reformasi undang-undang yang berkaitan dengan masyarakat, pendidikan, perpajakan, dan hukum jenayah. Hukum kanoniknya (atau Kanun) memperbaiki bentuk empayar selama berabad-abad selepas kematiannya. Selain merupakan penyair dan tukang emas, ia juga menjadi pelindung budaya yang besar, hingga Uthmaniyah mencapai masa keemasan dalam bidang artistik, sastera, dan arsitektur.Suleiman mampu menuturkan lima bahasa: Bahasa Turki Utsmaniyah, Arab, Serbia, Chagatai (dialek bahasa Turki dan berkaitan dengan Uighur), Parsi, dan Urdu.

Sumbangan-sumbanganya


Penubuhan Dasar Undang-Undang


             Suleiman dikenali sebagai Kanun Suleiman atau "pemberi undang-undang" di Utsmaniyah. Sejarawan Lord Kinross mencatat bahawa "Ia tidak hanya merupakan pemimpin kempen tentera yang besar, manusia dari pedang, seperti ayah dan datuknya. Ia berbeza dari mereka kerana juga merupakan manusia dari pena. Ia merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyatnya sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati ". Hukum utama empayar adalah Shari'ah. Sultan tidak kuasa mengubah hukum Islam tersebut. Undang-undang lain yang dikenali sebagai Kanuns (undang-undang kanonik) bergantung pada kehendal Suleiman sendiri, dan meliputi bidang jenayah, pemilikan tanah, dan percukaian. Ia mengumpulkan semua keputusan yang dikeluarkan oleh sembilan sultan Utsmaniyah sebelumnya. Setelah menghilangkan duplikasi dan memilih antara kenyataan yang bertentangan, Suleiman mengeluarkan undang-undang, yang disusun secara hati-hati agar tidak melanggar undang-undang dasar Islam. Suleiman, disokong oleh Mufti Agung Ebussuud, berupaya mereformasi undang-undang agar dapat disesuaikan dengan perubahan cepat dalam empayar. Ketika undang-undang Kanun mencapai bentuk akhirnya, undang-undang tersebut dikenali sebagai kanun-i Osmani, atau "undang-undang Utsmaniyah". Undang-undang Suleiman diterapkan selama lebih dari tiga ratus tahun. 

             Ia memberikan perhatian khusus pada keadaan rayah, orang Kristian yang mengerjakan tanah-tanah kaum Sipahi. Kanune Kingdom, atau "Undang-undang Raya", menetapkan retribusi dan cukai untuk dibayar oleh raya, dan menaikkan status mereka ke atas perhambaan sehingga hamba Kristian banyak pindah ke wilayah Turki untuk mengambil keuntungan dari reformasi. Sultan Suleiman juga memainkan peranan penting dalam melindungi orang Yahudi di empayarnya. Pada akhir 1553 atau 1554, atas usul doktor kegemarannya, Moses Hamon, Suleiman mengisytiharkan dekret yang secara rasmi melarang blood libel terhadap orang Yahudi. Lebih jauh lagi, ia menetapkan undang-undang jenayah dan polis baru, dan juga menggunakan denda atau hukuman . Dalam bidang perpajakan, cukai ditetapkan terhadap pelbagai barang, seperti haiwan, tambang, dan barang eksport-import. Selain cukai, pegawai yang jatuh pada nama buruk akan disita tanah dan milikannya oleh Sultan.


Pendidikan

               Pendidikan merupakan bidang lain yang penting bagi sultan. Sekolah digabung dengan masjid dan dibiayai oleh yayasan agama, sehingga memberikan pendidikan percuma bagi anak-anak Muslim. Di ibukotanya, Suleiman meningkatkan jumlah sekolah dasar menjadi empat belas, serta mengajarkan anak-anak baca tulis, dan juga prinsip- prinsip Islam. Anak yang ingin mendapat pendidikan lebih lanjut dapat meneruskan pendidikannya ke salah satu daripada lapan madrasah. Pembelajaran yang sedia adalah tata bahasa, metafizik, falsafah, astronomi, dan astrologi. Madrasah tinggi memberikan pendidikan tingkat universiti, dan lulusannya menjadi imam atau pengajar. Pusat-pusat pendidikan merupakan salah satu dari bangunan yang mengelilingi lapangan masjid, dengan bangunan-bangunan lain adalah perpustakaan, bilik makan, air pancut, dapur sup, dan rumah sakit untuk kepentingan umum.


Budaya

             Di bawah kekuasaan Suleiman, Kesultanan Utsmaniyah memasuki masa keemasan dalam hal perkembangan budaya. Utsmaniyah mempunyai ratusan kumpulan artistik Kesultanan (disebut sebagai ehl-i HiRef, "komuniti bagi mereka yang berbakat") yang dikendalikan secara langsung oleh istana. Proses magang wajib dijalani bagi mereka yang ingin menjadi seniman dan pengrajin. Setelah magang mereka boleh mendapatkan gaji dan jawatan yang lebih tinggi.Dokumen-dokumen penggajian yang ditemui menunjukkan betapa Suleiman sangat menghargai dan menyokong pekerjaan seniman. Sebuah dokumen yang dibuat tahun 1526 menunjukkan senarai 40 kumpulan seniman dengan lebih daripada 600 ahli. Ehl-i HiRef mampu menarik sebahagian besar seniman berbakat, baik dari dunia Islam maupun dari wilayah jajahan di Eropah, untuk bekerja di istana sultan. Hal ini membolehkan terjadinya pencampuran kebudayaan Islam, Turki, dan Eropa.Seniman yang bekerja di istana antara lain pelukis, penjilid buku, penjahit pakaian dari bulu, pengrajin perhiasan, dan penempa emas.


              Bila penguasa sebelumnya lebih terpengaruh oleh kebudayaan Parsi (ayah Suleiman, sebagai contoh, senang menulis puisi dalam bahasa Parsi), Suleiman berjaya mencipta gaya seni berbeza yang menjadi warisan artistik yang khas.
Suleiman sendiri adalah seorang penyair yang handal, karyanya ditulis dalam bahasa Parsi dan Turki dengan nama samaran muhibbi (Pecinta). Beberapa kalimat dalam puisi Suleiman dijadikan peribahasa Turki, salah satunya yang terkenal adalah: "Semua orang ingin menyampaikan maksud yang sama, tetapi ada banyak versi ceritanya." Ketika anak Suleiman, Mehmed, meninggal pada tahun 1543, ia membuat sebuah kronogram untuk memperingati kematiannya: Pangeran yang tiada taranya, Sultan Mehmed-ku.Selain Suleiman, banyak seniman lain yang juga memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan sastera Utsmaniyah, termasuk di antaranya Fuzuli dan Baki. Sejarawan Sastera E. J. W. Gibb mengamati bahawa "tidak pernah ada dalam sejarah dunia dorongan yang sedemikian besar terhadap perkembangan puisi kecuali pada masa kekuasaan Sultan yang satu ini."

              Suleiman juga terkenal kerana membiayai beberapa arsitektur monumental di kesultanannya. Sang Sultan bercita-cita menjadikan Konstatinopel sebagai pusat peradaban Islam melalui pembangunan pelbagai objek termasuk jambatan, masjid, istana, dan lain-lain. Beberapa yang paling termahsyur dibuat oleh arkitek kepala Utsmaniyah, Mimar Sinan. Sinan bertanggung jawab membina tiga ratus monumen di seluruh kesultanan, termasuk dua mahakarya masjid Süleymaniye dan Selimiye-yang disebutkan terkini dibina di Edirne pada masa kekuasaan anak Suleiman, Selim II. Suleiman juga melakukan pemulihan terhadap Kubah As-Sakhrah dan tembok bandar di Baitulmuqaddis (yang kini menjadi tembok Kota Tua Jerusalem), mengubahsuai Ka'bah di Mekah, dan membuat sebuah kompleks di Damsyik.


Politik dan Ekonomi

             Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam politik dapat dilihat dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Dalam sistem pentadbiran , terdapat 4 aspek utama. Yang pertama ialah sitem khalifah iaitu pelantikan khalifah sbg ketua pemerintah mengganti nabi Muhammad. Yang ke2 sistem wazarah , pelantikan wazir utk mengetuai sistem pentadbiran negara di kerajaan pusat, sementara gabenor dilantik utk mengetuai pentadbiran wilayah. Yg ke3 sistem urusetia yg membahagikan urusan pentadbiran kpd beberapa bahagian iaitu bahagian surat menyurat, cukai, ketenteraan,dan bahagian polis dan kehakiman. Yg ke4, sistem hijabah. Seorang pegawai ditugaskan memeriksa orang yang mahu menemui khalifah, mengawal keselamatan khalifah, dan pemegang amanah. Sistem pentadbiran dikukuhkan lagi dgn penubuhan 4 buah jabatan iaitu Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan am dan Jabatan urusan Cap Mohor Pemerintah.

               Dalam sistem pemerintahan, Diwanul Jundi [Jabatan Ketenteraan] ditubuhkan utk pertahanan negara. Diikuti dgn angkatan laut dan angkatan tentera darat. Dalam aspek ekonomi sememangnya Bani Umaiyah mangutamakan hal kewangan. Mereka telah menubuhkan Baitulmal dan mewujudkan sistem kewangan untuk mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan negara . Sumber pendapatan kerajaan ialah kharaj [cukai tanah] , jizyah [cukai perlindungan] , zakat, usyur [cukai 1\10 hasil tani tuan tanah].dan ghanimah [harta rampasan perang].Pusat kegiatan ekonomi dilakukan di Cordova. Kegiatan ekonomi telah mengembangkan kemahiran membuat barangan tembikar serta perhiasan emas dan perak serta perusahaan kulit dan senjata. Pertanian menyumbangkan sedikit kemajuan kepada mereka yang mana penyelidikan dilakukan untuk benih yang bermutu dan pembinaan sistem saliran untuk menyuburkan tanah.

Bidang Sosial

               Antara sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang sosial ialah pusat pengajaran dan penyebaran ilmu iaitu Kota Basrah. Selain itu beberapa orang ilmuwan telah dilahirkan seperti Khalil Ibn Ahmad (pakar bahasa dan filologi Arab) dan Sibawayhi (ahli nahu Arab) serta sasterwan seperti al-Farzdaq, Jarir, Umar ibn Abi Rabia’h dan Jamil al-Uzri. Tambahan pula, Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa rasmi negara. Sumbangan Bani Umaiyah juga ialah tanda bunyi atau baris telah diperkenalkan pada tulisan al-Quran yang memberi faedah kepada orang bukan Arab. Perkembangan ilmu agama pada zaman Khalifah Umar ibn Abdul Aziz telah melahirkan tokoh seperti Urwah bin al-Zubayr dan Ibn Zihat al-Zuhri(hadis), Ibn Jarih (tafsir al-Quran) serta Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin). Selain itu juga, sumbangan Bani Umaiyah dalam bidang sosial melibatkan pembinaan hospital pertama di Damsyik oleh Khalifah al-Walid bin Abdul Malik. Hospital penyakit kusta telah dibina oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz.

               Tambahan pula, buku rujukan pelbagai bidang ilmu telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ibn al-Nafis telah menghasilkan buku al-Shamill fis Sina’ah al-Tabibiyah (kajian Umum Profesion Kedoktoran) yang membicarakan teknik pembedahan dan rawatan selepas pembedahan. Selain itu, perkembangan ilmu dalam bidang kimia dan astronomi juga telah berkembang.

               Dalam sistem perundangan, hukuman berdasarkan ijtihad dengan berpandukan al-Quran, sunnah atau jimak. Hakim tidak boleh mempengaruhi mana-mana pihak, bebas, tidak cenderung ke mana-mana aliran politik pemerintah. Seseorang hakim mesti adil dalam penghakimannnya tanpa mengira pengaruh atau latar belakang orang yang diadili itu.

No comments:

Post a Comment